Till dig som har hyrt en hoppborg

När du sätter upp en hoppborg vid ditt näringsställe är det viktigt att du har kunskap om säkerhetsreglerna för hoppborgar så att barnens lek kan ske på ett säkert sätt.

För företagare: Innehållet på den här sidan är riktat till företagare. Är du konsument och letar efter regler som gäller produktsäkerhet, hittar du information på Hallå konsument, vår upplysningstjänst för konsumenter. Till Produktsäkerhet på hallakonsument.se

Se till att följa de instruktioner du fått av den du hyrt hoppborgen av och tänk särskilt på:

  • Hoppborgens placering – undvik hårda underlag och se till att det är fri yta runt hoppborgen.
  • Se till att det finns stötdämpande material runt hoppborgens öppningar.
  • Hoppborgen ska vara förankrad, hel och ordentligt uppblåst.
  • Du är skyldig att övervaka hoppborgen hela tiden den är uppblåst.

Faktablad - Ska du hyra hoppborg? Tänk på det här innan du hyr

Följer du uthyrarens anvisningar?

Uthyraren ska förse dig med information om användande av hoppborgen så att det kan ske på ett säkert sätt. Före användning ska en rutininspektion göras. Uthyraren ska genomföra rutininspektionen, eller utse en person som ska utföra den.

Är uthyraren inte själv på plats och genomför inspektionen ska uthyraren förse dig som hyr hoppborgen med information om hur installationen och inspektionen ska göras. Läs mer under rubriken Rutininspektion nedan.

Hoppborgens placering – undvik hårda underlag och se till att det är fri yta runt borgen

Konsumentverket har kännedom om flera olyckor där barn ramlat ut från hoppborgar och landat med huvudet på hårt underlag vilket lett till allvarliga skallskador. Skallskadorna har inträffat på betong, asfalt och hårt trälaminatgolv.

Notera att det inte finns några krav i standarden avseende stötdämpande underlag nedanför fönster eller väggar som är högre än användarens maxlängd. Det har dock inträffat olyckor när barn har hoppat upp på väggar och sedan fallit ned och landat på hårt underlag.

På grund av dessa olyckor anser Konsumentverket att hoppborgar inte bör ställas upp på hårda underlag om hoppborgen har öppningar som barn kan falla ut igenom. Detta för att förebygga risk för fallskador. Konsumentverket rekommenderar att det ska finnas stötdämpning överallt runt hoppborgar där barn riskerar att komma ut. Standardens krav är minimikrav och här ser Konsumentverket en risk som i nuläget kan täckas med hänvisning till Produktsäkerhetslagen.

Utrymmet runt hoppborgen ska vara fritt från föremål som kan orsaka skada om ett barn faller ut ur hoppborgen. Sådana föremål kan vara till exempel staket, stolpar, möbler, skyltar och papperskorgar.

Se till att det finns stötdämpande material runt hoppborgens öppningar

Konsumentverket har kännedom om en olycka där en person fallit ur en hoppborg vid ingången och ådragit sig en allvarlig ryggfraktur. Runt hoppborgens ingångar ska det finnas stötdämpande underlag på en yta av 1,2 meter ut från alla sidor. Hoppborgen ska vara förankrad, hel och ordentligt uppblåst.

Hoppborgen ska vara förankrad, hel och ordentligt uppblåst

Konsumentverket har kännedom om flera olyckor där hoppborgar blåst iväg med användare inuti. Hoppborgen har flugit iväg högt upp i luften och sedan kraschlandat med användare inuti.

Varje hoppborg ska ha minst sex förankringspunkter runtom borgen men det kan behövas fler beroende på hoppborgens storlek. På gräs är det lämpligt med markförankring. Där markförankring inte kan ske kan man använda sig av sandsäckar eller andra vikter. Hårda förankringsdelar får inte placeras så att barn kan ramla på dem. Detaljkrav på utformning av de olika förankringstyperna finns i standarden.

Vid frisk vind ska hoppborgar inte användas alls på grund av risken att de blåser iväg.

Kontrollera att hoppborgen är hel och inte har några skador. För att hoppborgen ska ge en fast och tillförlitlig grund är det viktigt att rätt fläkt används och att anslutningen fungerar. Se till att hoppborgen blir ordentligt uppblåst. Brister vad gäller hoppborgens uppblåsning kan resultera i att hoppborgen sjunker ihop med barn inuti, vilket medför en kvävningsrisk. Den ska vara skyddad så att barn inte kan komma åt att sticka in fingrar i fläkten.

Du är skyldig att övervaka hoppborgen hela tiden den är uppblåst

En hoppborg får inte användas utan övervakning av personal. Uthyraren ska förse dig med information om vad som krävs gällande övervakning av hoppborgen. Är hoppborgen obevakad måste den tömmas på luft och strömkällan ska inaktiveras. Den som övervakar hoppborgen ska vara lätt att identifiera och ska bland annat kontrollera:

  • att antal användare inte överskrider maxantalet vilket kan leda till att barn krockar med varandra för att det är för trångt i hoppborgen
  • att användarnas längd inte överskrider maxlängden vilket kan leda till att barn som är för långa i förhållande till hoppborgens väggar studsar eller välter ur hoppborgen
  • att användarna inte klättrar och hänger på väggarna, vilket kan leda till att barn ramlar ur hoppborgen
  • att man kan gå in och ur hoppborgen på ett säkert sätt för att undvika att barn skjuts iväg till följd av ett annat barns hoppande på entrérampen.
Senast granskad 26 juni 2017