Försäkringar

Konsumentverket har tillsynsansvar för att konsumenter får rätt information innan köp av försäkringsprodukter. Vi utöver även tillsyn över marknadsföringen av försäkringsprodukter samt avtalsvillkoren för dem.

Försäkringsförmedlare

Konsumentverket har tillsyn över att försäkringsförmedlare ger konsumenter rätt information innan konsumenten köper en försäkringsprodukt av försäkringsförmedlaren. Konsumenten ska få tillräcklig information för att kunna göra ett eget aktivt val vid försäkringsförmedlingen. Förköpsinformation är med andra ord en del av ett bolags marknadsföring.

Regler om förköpsinformation finns i 6 kap.1–8 § § Lag om försäkringsförmedling (2005:405) Om förköpsinformation inte lämnas är marknadsföringslagen(MFL) tillämplig och informationen anses utgöra väsentlig information enligt 10 § 3 st. MFL.

I utformningen av förköpsinformation gäller även Svensk försäkrings rekommendation.

Läs rekommendationen på Svensk försäkrings webbplats

Rekommendationen ska följas både när det kommer till information enligt LFF och själva produkten. Försäkringsförmedlaren ska lämna information om både sig själv och själva förmedlingen av försäkringen. 

Försäkringsbolag

Konsumentverket har tillsyn över att bolagen marknadsför sina produkter på ett korrekt sätt enligt marknadsföringslagen. Förköpsinformation till konsumenter är en del av bolagens marknadsföring. Konsumentverket har också tillsyn över att försäkringsvillkor som riktar sig till konsumenter är skäliga. Då gäller avtalsvillkorslagen.

Alla Konsumentverkets branschöverenskommelser, vägledningar och författningssamling inom området finansiella tjänster

Senast granskad 31 augusti 2017