Spar- och investeringsprodukter

Inom området spar- och investeringsprodukter finns det flera lagar och regler om vilken information du som företagare är skyldig att ge konsumenten när du ska marknadsföra en spar- eller investeringsprodukt.

Vid marknadsföring av investeringssparkonton, inlåningskonton, fonder eller investeringsfonder ska du lämna viss specifik information.

För att få ge konsumenter placeringsråd ska du följa de regler som ställs i lagen om finansiell rådgivning till konsumenter (rådgivningslagen).

I menyn finns artiklar som närmare beskriver kraven och vad de innebär för dig.

Senast granskad 8 februari 2018

Inte för dig?

I vår upplysningstjänst Hallå konsument hittar du information, guider och kontaktvägar.

Läs om olika sparformer på Hallå konsument