Spar- och investeringsprodukter

Inom området spar- och investeringsprodukter finns det flera lagar och regler om vilken information du som företagare är skyldig att ge konsumenten när du ska marknadsföra en specifika spar- eller investeringsprodukt.

För att få ge konsumenter placeringsråd ska du följa de regler som ställs i lagen om finansiell rådgivning till konsumenter (rådgivningslagen).

Vid marknadsföring av investeringssparkonton, inlåningskonton, fonder eller investeringsfonder  ska du lämna viss specifik information.

I menyn finns artiklar som närmare beskriver kraven och vad de innebär för dig.

Senast granskad 14 november 2016

Inte för dig?

I vår upplysningstjänst Hallå konsument hittar du information, guider och kontaktvägar.

Läs om olika sparformer på Hallå konsument