Spar- och investeringsprodukter

Inom området spar- och investeringsprodukter finns det flera lagar och regler om vilken information du som företagare är skyldig att ge konsumenten när du ska marknadsföra en spar- eller investeringsprodukt.

För företagare: Innehållet på den här sidan är riktat till företagare. Är du konsument och letar efter information om att låna och spara, hittar du det på Hallå konsument, vår upplysningstjänst för konsumenter. Till Låna och spara på hallakonsument.se

Vid marknadsföring av investeringssparkonton, inlåningskonton, fonder eller alternativa investeringsfonder ska du lämna viss specifik information.

För att få ge konsumenter placeringsråd ska du följa de regler som ställs i lagen om finansiell rådgivning till konsumenter (rådgivningslagen).

I menyn finns artiklar som närmare beskriver kraven och vad de innebär för dig.

Senast granskad 1 februari 2022