Spar- och investeringsprodukter

Inom området spar- och investeringsprodukter finns det flera lagar och regler om vilken information du som företagare är skyldig att ge konsumenten när du ska marknadsföra en spar- eller investeringsprodukt.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Låna och spara

Vid marknadsföring av investeringssparkonton, inlåningskonton, fonder eller alternativa investeringsfonder ska du lämna viss specifik information.

För att få ge konsumenter placeringsråd ska du följa de regler som ställs i lagen om finansiell rådgivning till konsumenter (rådgivningslagen).

I menyn finns artiklar som närmare beskriver kraven och vad de innebär för dig.

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

  1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
  2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
  3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 23 maj 2024