Marknadsföring av investeringssparkonto

När du marknadsför ett investeringssparkonto finns det enligt 30-31 §§ lag (2011:1268) om investeringssparkonto information som du är skyldig att lämna till konsumenter.

Innan ett avtal ingås ska du enligt 30 § bland annat informera om:

  • avgifter på investeringssparkontot,
  • hur tillgångarna beskattas och hur skatten tas ut, och
  • vad som avses med investeringstillgångar och kontofrämmande tillgångar

Informationen ska lämnas i en handling eller någon annan läsbar och varaktig som är tillgänglig för mottagaren.

Av 31 § framgår vilken information du är skyldig att lämna under avtalsförhållandet.

Utöver ovanstående ska du även lämna information om insättningsgaranti och investerarskydd när du marknadsför ett investeringssparkonto.

Läs mer i lagen om investeringssparkonto på Riksdagens webbplats

De allmänna reglerna för marknadsföring gäller

Utöver dessa regler så ska även de allmänna reglerna för marknadsföring följas.

Läs mer om regler för marknadsföring

Senast granskad 8 februari 2018

Inte för dig?

I vår upplysningstjänst Hallå konsument hittar du information, guider och kontaktvägar.

Läs om investeringssparkonto på Hallå konsument