Marknadsföring av investeringssparkonto

Vid marknadsföring av investeringssparkonton är det tillsammans med de generella reglerna i marknadsföringslagen ett par andra lagar som beskriver vilken information du är skyldig att upplysa konsumenter om.

Enligt lagen om investeringssparkonto, 30 – 32 §§, är du skyldig att lämna bland annat information innan ett avtal ingås med konsument eller ett dödsbo:

  • avgifter på investeringssparkontot
  • hur tillgångarna beskattas och hur skatten tas ut.

Läs mer i lagen om investeringssparkonto på riksdagens webbplats

Du ska också lämna information om insättningsgarantin och investerarskydd när du marknadsför investeringssparkonto.

De allmänna reglerna för marknadsföring gäller

Utöver dessa speciella regler för marknadsföring av ett investeringssparkonto så ska även de allmänna reglerna för marknadsföring följas.

Senast granskad 14 november 2016

Inte för dig?

I vår upplysningstjänst Hallå konsument hittar du information, guider och kontaktvägar.

Läs om investeringssparkonto på Hallå konsument