Krediter

En kredit uppstår om någon ger anstånd med betalning. En kredit uppstår till exempel om du inte tar betalt samtidigt som varan överlämnas eller tjänsten utförs utan istället skickar en faktura.

För företagare: Innehållet på den här sidan är riktat till företagare. Är du konsument och letar efter regler som gäller krediter, hittar du information på Hallå konsument, vår upplysningstjänst för konsumenter. Till Konsumentkreditlagen på hallakonsument.se

Det ställs stora krav på när du erbjuder eller lämnar konsumenter krediter. Du ska till exempel genomföra en kreditprövning innan en kredit lämnas och även lämna särskild information i marknadsföringen av kredit.

Om du inte kreditprövar dina kunder kan du förbjudas att lämna krediter eller tvingas betala en sanktionsavgift på upp till 10 miljoner kronor. Bristfällig information i marknadsföring kan leda till förelägganden förenade med viten.

Lagar och regler inom kreditområdet

Du behöver ha koll på flera lagar för att få reda på vad som gäller – både den specifika och den allmänna. Du som företagare är skyldig att hålla dig uppdaterad på lagstiftningen.

I menyn kan du läsa mer specifikt om vilka krav som ställs på dig när du erbjuder eller lämnar konsumenter krediter.

Alla Konsumentverkets branschöverenskommelser, vägledningar och författningssamling inom området finansiella tjänster

Senast granskad 20 maj 2020