Krediter

En kredit uppstår om någon ger anstånd med betalning. En kredit uppstår till exempel om du inte tar betalt samtidigt som varan överlämnas eller tjänsten utförs utan istället skickar en faktura.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Konsumentkreditlagen

Det ställs stora krav på när du erbjuder eller lämnar konsumenter krediter. Du ska till exempel genomföra en kreditprövning innan en kredit lämnas och även lämna särskild information i marknadsföringen av kredit.

Om du inte kreditprövar dina kunder kan du förbjudas att lämna krediter eller tvingas betala en sanktionsavgift på upp till 10 miljoner kronor, om ditt bolag har tillstånd som Konsumentkreditinstitut från Finansinspektionen. Har ditt bolag något annat tillstånd är det Finansinspektionens sanktionsmöjligheter som är tillämpliga. Bristfällig information i marknadsföring kan leda till förelägganden förenade med viten.

Lagar och regler inom kreditområdet

Du behöver ha koll på flera lagar för att få reda på vad som gäller – både den specifika och den allmänna. Du som företagare är skyldig att hålla dig uppdaterad på lagstiftningen.

I menyn kan du läsa mer specifikt om vilka krav som ställs på dig när du erbjuder eller lämnar konsumenter krediter.

Alla Konsumentverkets branschöverenskommelser, vägledningar och författningssamling inom området finansiella tjänster

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

  1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
  2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
  3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 12 april 2022