Kontantinsats för krediter

För företag

Vid kreditköp ska säljaren av varan ta ut en kontantinsats på 20 procent av varans kontantpris.

Vid kreditköp ska säljaren av varan ta ut en kontantinsats på 20 procent av varans kontantpris. Kontantinsatsen kan även bestå av en inbytesvara som konsumenten lämnar. Köp som görs med kreditkort och löpande kontokrediter är i allmänhet undantagna från kontantinsatskravet. Vidare är köp av vissa varor undantagna kontantinsatskravet.

Om en säljare förmedlar kreditköp utan att kräva kontantinsats kan Konsumentombudsmannen (KO) genom Marknadsdomstolen förbjuda säljaren vid vite att erbjuda kreditköp utan att ta ut kontantinsats enligt 23 § marknadsföringslagen (2008:486).

Enligt Konsumentverkets uppfattning är undantaget för kreditkort och löpande kontokrediter inte absolut och på vissa marknader får det anses föreligga ett kontantinsatskrav oavsett vilken kreditform som används vid kreditköpet. En sådan marknad är bilmarknaden där det dessutom följer av god affärssed att säljaren tar ut en kontantinsats. Vidare är det Konsumentverkets uppfattning att kreditgivare som i marknadsföring uttryckligen vänder sig till marknader med ett kontantinsatskrav har att följa den goda affärssed som gäller på den marknaden.

Senast granskad 7 september 2020
Skriv ut

Information till konsument

I vår upplysningstjänst Hallå konsument får du som privatperson svar på frågor om köp av varor och tjänster, reklamationer och att handla hållbart.

Läs om konsumentkreditlagen på Hallå konsument