Avgifter för krediter

Kreditgivare får ta ut avgifter för krediter av kredittagaren förutsatt att avgiften för krediten framgår av avtalsvillkoren.

Kreditgivare får ta ut avgifter för krediter av kredittagaren förutsatt att denna rätt framgår av avtalsvillkoren, enligt 18 § konsumentkreditlagen (2010:1846).

Konsumentkreditlagen på riksdagens webbplats

Vidare måste avgifter som kreditgivaren tar ut för krediten mötas av kostnader som kreditgivaren har för den specifika krediten. Det innebär bland annat att avgifter inte får ge vinst eller täcka kostnader som skapats av andra krediter.

Skulle en kreditgivare ta ut avgifter i strid med 18 § konsumentkreditlagen kan Konsumentombudsmannen (KO) med stöd av lag om avtalsvillkor i konsumentförhållanden (1994:1512) förbjuda kredittagaren vid vite att ta ut sådan avgifter.

Se följande avgöranden i Marknadsdomstolen för mer detaljerad information om vilka kostnader som avgifter inte får täcka.

Dom 2008:3 "Mobillån" på Sveriges domstolars webbplats

2009:34 "Ferratum" på Sveriges domstolars webbplats

Senast granskad 2 februari 2018

Inte för dig?

I vår upplysningstjänst Hallå konsument hittar du information, guider och kontaktvägar.

hallåkonsument.se