Avgifter för krediter

Kreditgivare får ta ut avgifter för krediter av kredittagaren förutsatt att avgiften för krediten framgår av avtalsvillkoren och inte är oskälig på annan grund.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på vår upplysningstjänst Hallå konsuments webbplats: Till Konsumentkreditlagen på hallakonsument.se

Kreditgivare får ta ut avgifter för krediter av kredittagaren förutsatt att denna rätt framgår av avtalsvillkoren, enligt 18 § konsumentkreditlagen (2010:1846) och såvida avgifterna inte är oskäliga på annan grund.

Konsumentkreditlagen på riksdagens webbplats

Vidare måste avgifter som kreditgivaren tar ut för krediten mötas av kostnader som kreditgivaren har för den specifika krediten. Det innebär bland annat att avgifter inte får ge vinst eller täcka kostnader som skapats av andra krediter.

Skulle en kreditgivare ta ut avgifter i strid med 18 § konsumentkreditlagen kan Konsumentombudsmannen (KO) med stöd av lag om avtalsvillkor i konsumentförhållanden (1994:1512) förbjuda kredittagaren vid vite att ta ut sådana avgifter.

Se följande avgöranden i Marknadsdomstolen för mer detaljerad information om vilka kostnader som avgifter inte får täcka.

Dom 2008:3 "Mobillån" på Sveriges domstolars webbplats

2009:34 "Ferratum" på Sveriges domstolars webbplats

Senast granskad 8 april 2022