Ändringar i betaltjänstlagen - Otillåtet ha kredit som första alternativ

Betaltjänstlagen ändras den 1 juli 2020. Det är inte längre tillåtet att ha kredit som första alternativ när ett köp ska betalas. Kredit får inte heller vara ett förkryssat alternativ.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på vår upplysningstjänst Hallå konsuments webbplats: Till Konsumentkreditlagen på hallakonsument.se

Förändringarna i betaltjänstlagen kom sedan regeringen uttryckt oro för en ökad skuldsättning hos hushållen. Även för mindre inköp har det varit vanligt att företagen erbjuder kredit. 

Du som är betaltjänstleverantörer ska presentera betalningssätt på ett visst sätt vid e-handel. Om en konsument som köper varor eller tjänster på nätet kan välja ett betalningssätt som visar att kredit inte lämnas får kredit inte visas först. Kredit får inte heller vara förvalt alternativ.

Ett agerande som strider mot det nya kravet ska anses otillbörligt mot konsumenter vid tillämpning av marknadsföringslagen.

Konsumentverket har inte föreskriftsrätt i samband med denna lagändring. Myndigheten har inte heller möjlighet att lämna besked om hur bestämmelsen ska tolkas.

Konsumentverket och Finansinspektionen har delat tillsynsansvar för den nya bestämmelsen i betaltjänstlagen. Vid tillsynsarbete där näringsidkare och Konsumentombudsmannen tolkar lagen olika kan ärenden behöva överlämnas till Patent- och marknadsdomstolen för bedömning av rättsläget. 

Betaltjänstlagen hittar du på Riksdagens webbplats

Det har införts ett nytt kapitel, 7 a kap i betaltjänstlagen.

På regeringens webbplats hittar du förarbetena till det nya tillägget i betaltjänstlagen

Senast granskad 8 april 2022