Ändringar i betaltjänstlagen - Otillåtet ha kredit som första alternativ

Betaltjänstlagen ändras den 1 juli 2020. Det är inte längre tillåtet att ha kredit som första alternativ när ett köp ska betalas. Kredit får inte heller vara ett förkryssat alternativ.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Konsumentkreditlagen

Förändringarna i betaltjänstlagen kom sedan regeringen uttryckt oro för en ökad skuldsättning hos hushållen. Även för mindre inköp har det varit vanligt att företagen erbjuder kredit. 

Du som är betaltjänstleverantörer ska presentera betalningssätt på ett visst sätt vid e-handel. Om en konsument som köper varor eller tjänster på nätet kan välja ett betalningssätt som visar att kredit inte lämnas får kredit inte visas först. Kredit får inte heller vara förvalt alternativ.

Ett agerande som strider mot det nya kravet ska anses otillbörligt mot konsumenter vid tillämpning av marknadsföringslagen.

Konsumentverket har inte föreskriftsrätt i samband med denna lagändring. Myndigheten har inte heller möjlighet att lämna besked om hur bestämmelsen ska tolkas.

Konsumentverket och Finansinspektionen har delat tillsynsansvar för den nya bestämmelsen i betaltjänstlagen. Vid tillsynsarbete där näringsidkare och Konsumentombudsmannen tolkar lagen olika kan ärenden behöva överlämnas till Patent- och marknadsdomstolen för bedömning av rättsläget. 

Betaltjänstlagen hittar du på Riksdagens webbplats

Det har införts ett nytt kapitel, 7 a kap i betaltjänstlagen.

På regeringens webbplats hittar du förarbetena till det nya tillägget i betaltjänstlagen

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

  1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
  2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
  3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 8 april 2022