Invändningsrätten vid kreditköp

Invändningsrätten vid kreditköp gäller för alla krediter/betalningsanstånd oavsett löptid och kostnad, så länge som det anses vara ett kreditköp enligt 2 § konsumentkreditlagen.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Konsumentkreditlagen

Ett kreditköp är egentligen två saker – ett köpeavtal och ett kreditavtal. Det är ett kreditköp när kreditavtalet ingås med säljaren av en vara eller tjänst alternativt om ett kreditavtal ingås med någon annan kreditgivare, på grund av en överenskommelse mellan denne och säljaren. Till exempel är ett köp genom utnyttjande av en kontokortskredit ett kreditköp likaså köp på faktura. Vidare är det ett kreditköp om varan eller tjänsten specificeras i kreditavtalet. Detta är rimligtvis vanligt förekommande vid billån ingångna hos bilhandlare där bilens registreringsnummer finns angivet i kreditavtalet.

Vid köp av varor och tjänster har konsumenter rätt att i vissa situationer framställa invändningar. En sådan invändning kan till exempel vara att det är fel på varan eller att säljaren är i dröjsmål med leverans av varan. När sådana situationer uppstår har konsumenten rätt att vidta eller kräva vissa åtgärder. Sådana åtgärder kan till exempel vara, reparation vid fel på vara eller innehållande av betalning vid utebliven leverans.

Läs mer om när det är fel på varan

Läs mer om när det är fel på tjänsten

Vid kreditköp har konsumenten rätt att framställa samma invändningar mot kreditgivaren som denne kan göra mot säljaren enligt 29 § konsumentkreditlagen (2010:1846). Det innebär till exempel att kreditgivaren kan komma att få stå till svars gentemot konsumenten om säljaren inte levererar den köpta varan. Konsumentens krav på naturaprestation kan däremot inte göras gällande mot kreditgivaren. Således är det enbart anspråk om penningprestation, till exempel återbetalning eller ersättning för reparation, som konsumenten kan göra gällande mot kreditgivaren.

Senast granskad 23 maj 2024