Högkostnadskrediter

Den 1 september 2018 infördes ett antal nya bestämmelser i konsumentkreditlagen. Syftet med bestämmelserna är att åstadkomma en mer ansvarsfull marknad för snabblån.

För företagare: Innehållet på den här sidan är riktat till företagare. Är du konsument och letar efter regler som gäller krediter, hittar du information på Hallå konsument, vår upplysningstjänst för konsumenter. Till Konsumentkreditlagen på hallakonsument.se

Ett nytt begrepp, högkostnadskredit, infördes i lagen. En högkostnadskredit är en kredit, ett lån, med effektiv ränta som uppgår till referensräntan plus 30 procentenheter. Hösten 2019 innebär det i praktiken en effektiv ränta på minst 30 procentenheter.

De största förändringarna i lagen är att det införs ett räntetak och ett kostnadstak.

Räntetak

Räntetaket innebär att kreditgivaren aldrig får ta ut högre kreditränta eller dröjsmålsränta för högkostnadskrediten än referensräntan plus 40 procentenheter. Hösten 2019 innebär det att räntan per år aldrig får vara högre än 40 procentenheter.

Kostnadstak

Kostnadstaket begränsar hur höga kostnaderna får vara för krediten. Konsumenten ska aldrig behöva betala mer än det lånade beloppet i kostnader. Till kostnader räknas kreditkostnader, det vill säga ränta och avgift, dröjsmålsränta samt kostnader för inkasso.

Om konsumenten lånar exempelvis 10 000 kronor får kostnaden, utöver krediten, inte överstiga 10 000 kronor. Sammanlagt, lånebelopp, räntekostnader och avgifter, blir då max 20 000 kronor.

Kreditprövning

Högkostnadskrediter innebär att kreditgivaren måste utföra en kreditprövning på låntagaren innan något lån kan beviljas. Tidigare var krediter med kort löptid och mindre avgifter undantagna från kravet på kreditprövning. 

Förlängning

Löptiden för en kredit kommer nu endast att få förlängas en gång. Undantag är om förlängningen är kostnadsfri för konsumenten eller att en skälig avbetalningsplan beviljas för att konsumenten ska kunna betala tillbaka skulden.

Marknadsföring

Vid marknadsföring av en högkostnadskredit måste kreditgivaren informera om att det är en högkostnadskredit. Kreditgivaren måste också informera om riskerna med skuldsättning samt var konsumenten kan få stöd i budget- och skuldfrågor.

Dessutom måste marknadsföringen av alla slags krediter vara måttfull. Det innebär att marknadsföringen ska vara saklig och balanserad. Den får inte heller vara påträngande.

Fakta:

Referensräntan är en räntesats som fastställs en gång per halvår av Riksbanken. Räntan kan ändras den 1 januari och den 1 juli. Referensräntan motsvarar Riksbankens reporänta vid utgången av föregående halvår avrundat till närmast högre halva procentenhet. Referensräntan bestämdes den 1 juli 2019 till 0,00 procentenhet. 

Mer om räntetak och andra åtgärder på marknaden för snabblån och andra högkostnadskrediter på i propositionen 2017/18:72 på Riksdagens webbplats 

Senast granskad 30 augusti 2018