Marknadsföring av fonder

När du marknadsför fonder är det viss information som måste finnas med. Investerare ska få tydlig information om vad det innebär att investera i de olika fonderna.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Låna och spara

I 4 kap. 16-16 b §§ lag (2004:46) om värdepappersfonder, finns bestämmelser om vilken information som måste finnas med vid marknadsföring av fonder. Det ska till exempel tydligt informeras om fondens placeringsinriktning och hur värdet på fonden kan variera beroende på fondens sammansättning. För varje värdepappersfond ska det finnas ett aktuellt faktablad med grundläggande information om fonden och eventuella risker.

Enligt 4 kap. 25-27 §§ ska även information om aktivitetsgrad i fondförvaltning anges. Informationskravet rör bland annat jämförelseindex och volatiliteten mellan jämförelseindexet och fondens avkastning. Informationen om aktivitetsgraden ska anges på webbplatsen och/eller i informationsbroschyren. 

Att inte lämna informationen enligt ovan utgör ett utelämnande av väsentlig information.

Läs mer i lagen om värdepappersfonder på riksdagens webbplats

Konsumentverket har tillsammans med Fondbolagens Förening tagit fram en överenskommelse om hur fonder får marknadsföras. Överenskommelsen utgör god marknadsföringssed vid marknadsföring av fonder. Detta gäller såväl för medlemmar i Fondbolagens Förening som icke-medlemmar.

Läs överenskommelsen - regler för marknadsföring av fonder (BÖ 2022:08)

Genomsnittskonsumenten vid marknadsföring av fonder

Vid bedömningen av en viss marknadsföringsåtgärd tas utgångspunkt i hur den uppfattas av ”genomsnittskonsumenten”. Med detta menas en representativ konsument i den målgrupp marknadsföringen riktas mot. När det gäller fonder har Marknadsdomstolen (MD 2010:31) slagit fast att en genomsnittskonsument inte kan förutsättas ha några djupare kunskaper i ämnet.

Läs mer om genomsnittskonsumenten

De allmänna reglerna för marknadsföring gäller

Utöver de regler som beskrivs på den här sidan ska även de allmänna reglerna för marknadsföring följas.

Läs mer om allmänna regler för marknadsföring

Exempel på otillåten marknadsföring

Nedan finns en sammanställning av praxis, exempel och annan information som kan hjälpa dig när du marknadsför fonder.

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

  1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
  2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
  3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 23 maj 2024