Marknadsföring av kryptotillgångar

Det finns ingen definition fastställd i lag av vad en kryptotillgång är och i nuläget finns heller ingen specifik lag som reglerar handel med kryptotillgångar. Detsamma gäller för marknadsföring. Det är därför de allmänna reglerna i marknadsföringslagen som gäller.

Det finns i dagsläget ingen definition fastställd i lag av vad en kryptotillgång är. En kryptotillgång kan beskrivas som en typ av privat tillgång som främst baseras på kryptografi och teknik för distribuerade liggare (DLT). Det är en form av egendom som är en digital immateriell rättighet eller tillgång som inte har fysisk form.

Typiskt sett disponeras tillgången av en eller flera personer som förfogar över de så kallade kryptografiska nycklarna. Nycklarna lagras vanligtvis i något som kallas kryptotillgångsplånbok, en form av programvara som i sin tur skyddas genom lösenord eller liknande. Dessa nycklar krävs för att det ska gå att genomföra transaktioner.

Kännetecknande för kryptotillgångar är att deras värde ofta är mycket växlande. Det är därmed en finansiell produkt med mycket hög risk.

Lagar som gäller för kryptotillgångar 

Det finns i nuläget ingen specifik lag som reglerar handel med kryptotillgångar. Detsamma gäller för marknadsföring. Det är därför de allmänna reglerna i marknadsföringslagen som gäller. Utöver reglerna i marknadsföringslagen så gäller även reglerna i prisinformationslagen vid förmedling av kryptotillgångar.

Mer om marknadsföring för företag här på webbplatsen

Mer om prisinformationslagen för företag här på webbplatsen

Konsumentverkets granskning

Generellt sett omfattar Konsumentverkets tillsynsansvar bolags marknadsföring och avtalsvillkor och har under 2023 gjort en granskning av svenska kryptotillgångsförmedlare.

PM - Granskning av marknadsföring och avtalsvillkor hos svenska kryptotillgångsförmedlare

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

  1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
  2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
  3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 12 juni 2023