Marknadsföring av alternativa investeringsfonder

När du marknadsför alternativa investeringsfonder är det viss information du är skyldig att lämna.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på vår upplysningstjänst Hallå konsuments webbplats: Till Låna och spara på hallakonsument.se

Reglerna för vilken information som ska finnas i samband med marknadsföring finns i lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 10 kap. 2-3 §§ samt 13-16 §§. Reglerna gäller när du riktar marknadsföringsinsatser till icke-professionella investerare i Sverige.

Av reglerna framgår bland annat att det för varje fond ska finnas ett faktablad med grundläggande information om fonden och eventuella risker. De ska av all marknadsföring framgå att det finns ett faktablad och en informationsbroschyr och var dessa finns att tillgå. Webbplatsen och/eller informationsbroschyren ska även innehålla information om fondens aktivitetsgrad. 

Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder på Riksdagens webbplats

De allmänna reglerna för marknadsföring gäller

Utöver dessa regler så ska även de allmänna reglerna för marknadsföring följas.

Läs mer om regler för marknadsföring

Senast granskad 4 januari 2023