Marknadsföring av alternativa investeringsfonder

När du marknadsför alternativa investeringsfonder är det viss information du är skyldig att lämna.

Reglerna för vilken information som ska finnas i samband med marknadsföring finns i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 10 kap. 2-3 §§. Reglerna gäller när du riktar marknadsföringsinsatser till icke-professionella investerare i Sverige.

Av reglerna framgår bland annat att det för varje fond ska finnas ett faktablad med grundläggande information om fonden och eventuella risker. Dessutom ska det av all marknadsföring framgå att det finns ett faktablad och en informationsbroschyr och var dessa finns att tillgå.

De allmänna reglerna för marknadsföring gäller

Utöver specialreglerna för marknadsföring av alternativa investeringsfonder så ska även de allmänna reglerna för marknadsföring följas.

Senast granskad 14 november 2016

Inte för dig?

I vår upplysningstjänst Hallå konsument hittar du information, guider och kontaktvägar.

Läs om att välja sparform på Hallå konsument