Marknadsföring av inlåningskonton

När du marknadsför ett inlåningskonto är det viss information du är skyldig att lämna.

Information enligt lagen om insättningsgaranti

När du marknadsför ett inlåningskonto till konsument så är du enligt lagen om insättningsgaranti skyldig att informera om:

  • insättningen omfattas av en garanti eller inte,
  • för det fall insättningen omfattas av insättningsgarantin enligt lagen,
  • resultatet av den prövning som gjorts enligt 3 a § första stycket,
  • den ersättningsnivå som gäller för garantin, och formerna för utbetalning av ersättningen för garantin.

Det är viktigt att komma ihåg att all information enligt punkterna 1 till 4 måste lämnas. Lagen ger inte utrymme för att utelämna delar av den här informationen.

Läs mer i lagen om insättningsgaranti, 11 § på riksdagens webbplats

Information enligt lagen om inlåningsverksamhet

Du är skyldig att lämna information till fordringsägarna både i marknadsföring men också innan ett avtal ingås. Under avtalstiden ska informationen finnas på kontoutdrag och liknande material.

Information som du är skyldig att tydligt informera fordringsägarna om:

  • att mottagna medel inte omfattas av insättningsgarantin
  • att medlen kan förloras om företaget går i konkurs eller har betalningssvårigheter
  • hur mottagna medlen ska användas.

Läs mer i lagen om inlåningsverksamhet, 8 §, på riksdagens webbplats

De generella reglerna för marknadsföring gäller

Utöver dessa speciella regler för marknadsföring av ett inlåningskonto så ska även de generella reglerna för marknadsföring följas.

Marknadsföringslagen på riksdagens webbplats

Läs mer på Riksgäldens webbplats

Senast granskad 14 november 2016