Information om investerarskydd

För företag

Investerarskydd är det skydd som ger konsumenter rätt till viss ersättning från staten om ett värdepappersinstitut, ett fondbolag, ett förvaltningsbolag eller en AIF-förvaltare som tillhör skyddet har gått i konkurs och det visar sig att konsumenten inte kan få ut sina värdepapper eller pengar.

Du som arbetar på ett värdepappersinstitut, ett fondbolag, ett förvaltningsbolag eller som AIF-förvaltare ska, enligt 20 § lag (1999:158) om investerarskydd, informera dina kunder om:

  • det skydd som gäller hos ditt finansiella företag för tillgångar som anges i 3 §,
  • den ersättning som gäller för skyddet, och
  • formerna för utbetalning av ersättning från skyddet.

Informationen ska hållas tillgänglig för konsumenten på svenska. 

Lagen om investerarskydd finns på riksdagens webbplats

De allmänna reglerna för marknadsföring gäller

Utöver dessa regler så ska även de allmänna reglerna för marknadsföring följas.

Läs mer om regler för marknadsföring

Senast granskad 8 februari 2018

Inte för dig?

I vår upplysningstjänst Hallå konsument hittar du information, guider och kontaktvägar.

Läs om investerarskydd på Hallå konsument