Information om investerarskydd

Investeraskydd är det skydd konsumenter har om ett företag går i konkurs och det visar sig att de inte kan få ut sina pengar. De kan då genom detta skydd få ersättning.

I 20§ lagen om investerarskydd (1999:158) finns det bestämmelser om att du som jobbar på ett värdepappersinstitut, ett fondbolag, ett förvaltningsbolag eller är en AIF-förvaltare är skyldig att informera dina kunder om bland annat det investerarskydd de har. Du ska också informera för vilka tillgångar skyddet gäller, vilket framgår i 3§.

Du ska också hålla informationen tillgänglig för konsumenten och den ska vara på svenska.

Lagen om investerarskydd finns på riksdagens webbplats

Senast granskad 14 november 2016

Inte för dig?

I vår upplysningstjänst Hallå konsument hittar du information, guider och kontaktvägar.

Läs om investerarskydd på Hallå konsument