Information om investerarskydd

Investerarskydd är det skydd som ger konsumenter rätt till viss ersättning från staten om ett värdepappersinstitut, ett fondbolag, ett förvaltningsbolag eller en AIF-förvaltare som tillhör skyddet har gått i konkurs och det visar sig att konsumenten inte kan få ut sina värdepapper eller pengar.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Låna och spara

Du som arbetar på ett värdepappersinstitut, ett fondbolag, ett förvaltningsbolag eller som AIF-förvaltare ska, enligt 20 § lag (1999:158) om investerarskydd, informera dina kunder om:

  • det skydd som gäller hos ditt finansiella företag för tillgångar som anges i 3 §,
  • den ersättning som gäller för skyddet, och
  • formerna för utbetalning av ersättning från skyddet.

Informationen ska hållas tillgänglig för konsumenten på svenska. 

Lagen om investerarskydd finns på riksdagens webbplats

De allmänna reglerna för marknadsföring gäller

Utöver dessa regler så ska även de allmänna reglerna för marknadsföring följas.

Läs mer om regler för marknadsföring

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

  1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
  2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
  3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 4 januari 2023