Fjäll- och vinterturism

Det ställs höga krav på arrangörens och guidens kompetens vid aktiviteter inom fjäll- och vinterturism.

Konsumentverket har tagit fram vägledningar och allmänna råd för fjäll och vinterturism.

Konsumentverkets allmänna råd om glaciärsäkerhet

Vi anser att guidade grupper i högfjällsterräng med särskild fallrisk och på glaciärer ska ha samma höga säkerhet som gäller i Alperna. För att erbjuda en säker aktivitet i glacial miljö bedömer vi att guiden bör ha en kompetens som lägst motsvarar UIAGM bergsguide.

Allmänna råd om glaciärsäkerhet (KOVFS 2008:5)

Vägledning till säkra guidade turer på fjället

För att erbjuda säkra guidade turer på fjället bedömer vi att guidens kompetens lägst bör motsvara kraven i Naturvårdsverkets utbildningsnorm för fjälledare. För att erbjuda en säker fjälltur bör till exempel följande faktorer beaktas när aktiviteten planeras:

  • att det finns ett förebyggande säkerhetsarbete
  • information ges till deltagaren om risker i aktiviteten
  • säkerhetsinformation ges till deltagaren
  • tjänsten anpassas och genomförs på ett sätt som motsvarar deltagarens kunskaper och erfarenheter
  • det finns en räddningsplan och goda möjligheter till räddningsinsatser.

Vinterledare måste också ha lavinkunskap och kunna bygga bivack i snö.

Vägledning till guidade turer i fjällen

Vägledning till säkrare guidade turer med snöskoter

För att erbjuda säkra guidade turer med snöskoter bedömer Konsumentverket att guidens kompetens lägst bör innefatta kunskap inom

  • ledarskap,
  • första hjälpen,
  • iskunskap,
  • lavinkunskap och
  • kunna bygga bivack i snö.

Vägledning med guidade turer med snöskoter

Allmänna råd om säkerhetsansvar för tjänster

Konsumentverket har sammanställt allmän information om arrangörers säkerhetsansvar för tjänster, som till exempel vid fjäll- och vinterturism.

Säkerhetsansvar för tjänster

Senast granskad 15 november 2016