Fritidsdykning

Som stöd för att uppnå en hög säkerhetsnivå när du erbjuder dykutbildningar och dykutfärder har Konsumentverket tagit fram en vägledning.

För företagare: Innehållet på den här sidan är riktat till företagare. Är du konsument och letar efter regler som gäller produktsäkerhet, hittar du information på Hallå konsument, vår upplysningstjänst för konsumenter. Till Produktsäkerhet på hallakonsument.se

Dykning är en sport med hög riskfaktor. Konsumentverket har tagit fram en vägledning för säkra dyktjänster som stöd för dig som erbjuder dykutbildningar och dykutfärder. Grunden i vägledningen är att dykcentra och dykklubbar ska arbeta metodiskt för att förebygga risker vid dykning.

Vägledning för säkerhet vid dyktjänster

Allmänt om säkerhetsansvar för tjänster

Arbeta med förebyggande säkerhetsarbete

Till hjälp för att bedriva ett förebyggande säkerhetsarbete finns en generell vägledning. Det finns också ett utbildningsmaterial för säkrare friluftstjänster och en mall för att upprätta en säkerhetsplan.

Vägledning för att erbjuda säkra tjänster till konsument

Lärarhandledning för säkrare friluftstjänster

Elevhandledning för säkrare friluftstjänster

Mall för säkerhetsplan

Mall för säkerhetsplan (engelska)

Marknadskontroll av säkerhet vid fritidsdykning

Konsumentverket är tillsynsmyndighet för dyktjänster och vi genomför marknadskontroll inom området. Resultatet från kontrollerna finns sammanställda i rapporter. 

Rapport 2012:6 om säkerhet vid fritidsdykning

Senast granskad 31 januari 2019