Fritidsdykning

För företag

Som stöd för att uppnå en hög säkerhetsnivå när du erbjuder dykutbildningar och dykutfärder har Konsumentverket tagit fram en vägledning.

För att konsumenter ska vara säkra i samband med dykutbildningar och dykutfärder har Konsumentverket tagit fram en vägledning för säkra dyktjänster. Grunden i vägledningen är att dykcentra och dykklubbar ska bedriva ett systematiskt säkerhetsarbete och ha en säker övervakning av elever.

Vägledning för säkra dyktjänster

Allmänt om säkerhetsansvar för tjänster

Arbeta med systematiskt säkerhetsarbete

Till hjälp för att bedriva ett systematiskt säkerhetsarbete finns en generell vägledning. Det finns också ett utbildningsmaterial för säkrare friluftstjänster och en mall för att upprätta en säkerhetsplan.

Vägledning för systematiskt säkerhetsarbete

Lärarhandledning för säkrare friluftstjänster

Elevhandledning för säkrare friluftstjänster

Mall för säkerhetsplan

Mall för säkerhetsplan (engelska)

Marknadskontroll av säkerhet vid fritidsdykning

Konsumentverket är tillsynsmyndighet för dyktjänster och vi genomför marknadskontroll inom området. Resultatet från kontrollerna finns sammanställda i rapporter. Den senaste hittar du här:

Rapport 2012:6 om säkerhet vid fritidsdykning

Senast granskad 5 februari 2018