Om en olycka inträffar

När du driver ett lekland ska du se till att lekredskapen och verksamheten uppfyller krav på säkerhet, dokumentation och information.

Om det sker en olycka eller tillbud på leklandet ska du dokumentera det så detaljerat som möjligt. Leklandet bör ha en rutin för detta som den egna personalen är väl bekant med. Att dokumentera olyckor och tillbud underlättar både det egna säkerhetsarbetet och i händelse av tillsynsbesök.

Läs mer om dokumentation

Exempel på information som bör dokumenteras

  • namn
  • ålder
  • kontaktuppgifter till den/de inblandade
  • eventuella kroppsskador
  • antal barn som vid tillfället fanns på leklandet
  • de åtgärder som vidtogs vid olyckstillfället samt efteråt.

Olyckor som kan förknippas med att en vara och/eller tjänst är farlig ska anmälas till Konsumentverket.

Ladda ner och fyll i blankett för farlig tjänst

Övriga tillbud och olyckor behöver inte anmälas till Konsumentverket. Till exempel barn som springer in i varandra på öppna ytor eller när någon landar fel i studsmattan.

Senast granskad 11 november 2016