Barnsängar och resesängar

Föräldrar och vårdnadshavare ska kunna vara trygga med att barnet är säkert medan de själva sover. Det är därför viktigt att barnsängar uppfyller uppsatta säkerhetskrav.

I standarden för barnsängar finns ett antal krav satta upp för att säkerställa att barn inte ska skadas eller förolyckas. Det kan exempelvis vara mått för att säkerställa att barn inte ska klättra över sidan, ta sig ut genom öppningar, fastna med olika kroppsdelar eller fastna med kläder i utstickande delar på sängen.

De standarder som har tagits fram inom Europa är:

  • SS-EN 716-1:2008+A1:2013 Möbler för hemmiljö: Småbarnssängar inklusive hopfällbara barnsängar. Del 1: Säkerhetskrav
  • SS-EN 716-2:2008+A1:2013 Möbler för hemmiljö: Småbarnssängar inklusive hopfällbara barnsängar. Del 2: Provningsmetoder

Konsumentverket anser att det är viktigt att kraven i de båda standarderna uppfylls för att sängarna ska anses som säkra.

Läs mer om produktsäkerhetslagen

Läs mer om SIS standardiseringsgrupp för möbler

Senast granskad 27 februari 2018

Inte för dig?

I vår upplysningstjänst Hallå konsument hittar du information, guider och kontaktvägar.

Så köper du en säker barnsäng